ŠKOLKA SLUNĚNKA 

MÁME DOSUD VOLNÁ MÍSTA


"Za každého počasí venku" je motto lesních mateřských škol. To chceme naplňovat i v naší školce Sluněnce. V březnu 2015 jsme zahájili provoz v Olomouci-Slavoníně v těsném sousedství nemilanského lesíka, zde budujeme pro děti přírodní zahradu. Chceme vytvořit láskyplný a bezpečný prostor plný podnětů pro rozvoj dětské tvořivosti i jejich trvalé radosti ze života. Díky bezpečnému přírodnímu prostředí mohou děti rozvíjet samostatnou hru v celoročním kontaktu s přírodou. Oporu máme ve waldorfské pedagogice, naší snahou a cílem je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. O skupinu do 15 dětí pečují dva pedagogové dobře obeznámení se zákonitostmi vývoje a principy waldorfské pedagogiky.

Proč je pro dítě dobrá lesní školka a škola? video zde

Je zdravá pro jeho individuální vývoj!
  • Pobyt v přírodě podporuje fyzické zdraví. Harmonický tělesný rozvoj, rovnováha a odolnost jsou základem pro celý život.
  • Cvičením motoriky a obratnosti se bu- duje dobrý základ pro myšlení.
  • Vlastní prožitek podporuje tvořivé schopnosti a fantazii. Děti se učí vžívat do skutečnosti, to jim pomůže později pochopit a umělecky proměnit svět.           
       


PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

pro děti 4- 12 let kdy? kde? INFO

JEŠTĚ JE MOŽNÉ PŘIHLAŠOVAT DĚTILESNÍ ŠKOLA 

S WALDORFSKOU PEDAGOGIKOU

přijímá žáky 

pro rok 2016/17

o vznikající škole více - ZDE

představujeme pedagogy - zdeRODINNÉ CENTRUM - KLUBÍK ZAHRÁDKA

RODIČE S DĚTMI - více zde


spolek

Provozovatelem Lesní školky Sluněnka Olomouc i ostatních aktivit v duchu wal-dorfské pedagogiky je nestátní nezisková organizace "Setkání - já a ty, z.s."
  • Spolek vznikl pro podporu výchovy a vzdělávání, které jsou v souladu se zdravým vývojem a rozvíjejí individualitu.
  • Podporuje waldorfskou pedagogiku a příbuzné obory vycházející z antro-posofického pohledu na svět.
  • Má za cíl také vzdělávání dospělých, osvětu, práci v sociální oblasti a terapii.
Kromě mateřské školy provozuje také  "Klubík Zahrádka" pro rodiče s malými dětmi, příměstské tábory a kroužky. Pořádá setkání, slavnosti, kurzy, semináře a workshopy pro veřejnost  - děti i dospělé a připravuje lesní školu s waldorfskou pedagogikou, která zahájí v září 2016 a nově kroužky angličtiny pro mladší školáky.

                  


Kontakt

lesní školka sluněnka olomouc - mapa

Provozovatel - SETKÁNÍ - JÁ A TY, z.s. 
sídlem Dolní novosadská 81, 779 00 Olomouc
IČ: 03676323  č.ú.: 2700723153/2010
telefon: 730  914 994 (SMS)


Novinky